I have outgrown my current studio in Malmö, Sweden, and am looking for a new place where my art and I can explore all creative possibilities together without any limitations.

Update October 2019:

I found it… and it’s better than I could have dreamt. (And trust me, my dreams were awesome!) The house, an old ranger’s dwelling from 1869, felt like home when I first set foot in it. It’s nestled beautifully among large trees, surrounded by meadows, forests and nature reserves. The old barn next to it will be transformed into the perfect studio during 2020. When everything is ready I will be living and working one hour east of Copenhagen Airport. [Skip to this page if you want to see the result.]

NY ATELJÉ

De senaste åren har min konst börjat anta helt nya format och min Malmö-ateljé, som redan var i minsta laget, räcker inte till längre. Nu är jag på jakt efter en ny ateljé och ett nytt boende i ett lugnt läge utanför staden, nära stora träd. Någonstans där jag kan sträcka ut vingarna utan begränsningar. Ateljén är i fokus, jag behöver minst 150-200 kvm (eller möjlighet att bygga till, såvida tomten och budgeten tillåter det). Åtminstone halva ytan måste ha en takhöjd på minst 4-5 meter, eller möjlighet att skapa det. Formatet på mina verk har formligen exploderat i samband med mitt största projekt någonsin. (Det kommer resultera i utställningen Transit i Malmö hösten 2020 – men de stora formaten kommer jag tveklöst att fortsätta med.)Boendet ska gärna vara minst 120 kvm, men även där kan jag tänka mig att bygga till. Mestadels bra takhöjd (eller möjlighet att skapa det) är ett måste. “Gulligt” är ingen fördel, ljus och rymd är det absolut. En gård kan möjligtvis ha all denna potential, men en industribyggnad med rätt känsla lockar också. Jag tänker mig ateljé och boende i separata byggnader men är öppen för möjligheten att de i en speciell byggnad eventuellt kan gå att kombinera under samma tak. Optimalt läge är max 45 minuters bilfärd från Malmö. Lite längre avstånd kan mycket väl fungera om det är där drömateljén visar sig finnas. Kartan här under är ganska ungefärlig, jag är öppen för förslag.Budgeten är svår att precisera, jag är lite flexibel beroende på vad jag hittar och vilket skick det är i. Jag räknar med att behöva göra en större investering för att få ateljén i det mycket specifika skick som krävs för mitt arbete, så en bra bit av budgeten är reserverad till detta. (Kontakta mig gärna för lite mer detaljer på den här punkten ifall du har några förslag.) Och närheten till stora träd? Jo, den är ett måste… Jag behöver dem. Saknar dem. Någon föreslog att jag skulle erbjuda en hittelön, och det är klart – hittar jag min nya ateljé tack vare dig så blir du givetvis ägare till ett nytt konstverk.

NEW STUDIO

The past few years my art has expanded massively and I have outgrown my Malmö studio. I am looking for a new studio and a house to go with it in a quiet location outside the city, close to large trees. Somewhere where I can fully stretch my wings without limitations.The studio is my main focus, I need at least 150-200 square meters (or the possibility of adding to the space). At least half of this space must have a ceiling height of 4-5 meters or more, or the possibility of creating it. The scale of my recent works has really shot up in connection with my biggest project to date. (Keep an eye out for my Transit exhibition in Malmö in the fall of 2020.) I would like the home to be at least 120 square meters. (But – space and budget allowing – building an extension could solve it if it’s smaller, of course.) Mostly high ceilings (or the possibility of getting them) are a must. “Cute” is not an advantage, light and space definitely are. An old farm might have this potential, but I’m also very open to the idea of transforming some kind of industrial building with the right atmosphere. I’m picturing studio and home in separate buildings, but realize there might be the possibility of combining them under the same roof in a very particular building.  The ideal location is no more than 45 minutes by car from Malmö. A bit further away is likely doable if that is where I find my dream studio. The map below is just approximate.The budget is not easy to define, I am a bit flexible depending on what I find and what state it is in. I’m expecting that transforming the studio space to what I need will require a substantial investment, so a chunk of the budget is reserved for this. (Please feel free to get in touch with me for more information about this if you think you have suggestions for me.) The closeness to large trees that I mentioned initially? That really is non-negotiable. I miss them. Must live near them. It was suggested to me that I should offer a finder’s fee, and I think that’s a given – if I find my new studio thanks to you, you will definitely become the owner of a brand new artwork.